Органи савеза

Председништво

Милош Иветић

Милош Иветић
Председник

Милорад Куљић

Милорад Куљић
Заменик председника

Чедна Радиновић Лукић

Потпредседник

Игор Станковић

Игор Станковић
Потпредседник

Дана Радуловић

Секретар
Уређивачко-издавачки одбор

Дијана Влаинић Драгин

Главни и одговорни уредник

Драгица Ждралић

Технички уредник

Душица Гак

Лектор

Данијела Милосављевић

Уредник сајта

Љубомир Глигорић

Члан

Будимир Фрка

Члан
Надзорни одбор

Петар Шушњар

Председник

Љиљана Фијат

Члан

Мирко Стикић

Члан
Комисија за пријем

Милош Иветић

Милош Иветић
Председник

Милутин Шљиванчанин

Члан

Игор Станковић

Игор Станковић
Члан

Прeдсeдници oгрaнaкa:

БЕОГРАД - Чедна Радиновић Лукић       
 

ВРАЊЕ - Миле Костић                                

НИШ - Миљана Игњатовић-Кнежевић   

СМЕДЕРЕВО - Мирослав Болтрес            

ЛЕСКОВАЦ - Драгана Миљковић            

ПАРАЋИН - Радмила Милојевић                         

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - Драгољуб Јанојлић    

Суд части:

Дисциплински орган Скупштине Савеза који се бира из редова чланства, а чине га председник Суда и још четири члана. Чланови Суда части се бирају према потреби и време мандата им је везано за решавање и заузимање става према одређеном проблему. Сами чланови Суда части бирају председника из својих редова.