Organi saveza

Organi saveza

Predsedništvo

Miloš Ivetić

Miloš Ivetić
Predsednik

Milorad Kuljić

Milorad Kuljić
Zamenik predsednika

Čedna Radinović Lukić

Potpredsednik

Igor Stanković

Igor Stanković
Potpredsednik

Dana Radulović

Sekretar
Uređivačko-izdavački odbor

Dijana Vlainić Dragin

Glavni i odgovorni urednik

Dragica Ždralić

Tehnički urednik

Dušica Gak

Lektor

Danijela Milosavljević

Urednik sajta

Dana Radulović

Član
Nadzorni odbor

Petar Šušnjar

Predsednik

Ljiljana Fijat

Član

Mirko Stikić

Član
Komisija za prijem

Miloš Ivetić

Miloš Ivetić
Predsednik

Milutin Šljivančanin

Član

Igor Stanković

Igor Stanković
Član

Predsednici ogranaka:

BEOGRAD - Čedna Radinović Lukić                         

VRANjE - Ana Mitić Stošić                                      

NIŠ - Miljana Ignjatović-Knežević                                  

SMEDEREVO - Aleksandra Ljubisavljević                          

LESKОVAC - Dragana Miljković                         

PARAĆIN - Radmila Milojević                                               

SMEDEREVSKA PALANKA - Dragoljub Janojlić 

 

SUBOTICA - Jasmin Ademović                          

Sud časti:

Disciplinski organ Skupštine Saveza koji se bira iz redova članstva, a čine ga predsednik Suda i još četiri člana. Članovi Suda časti se biraju prema potrebi i vreme mandata im je vezano za rešavanje i zauzimanje stava prema određenom problemu. Sami članovi Suda časti biraju predsednika iz svojih redova.