Резултати конкурса "Светосавки епистолар" 2020

Објављено: 
29.04.2020

Списак аутора чији ће радови бити зауступљени у зборнику "Светросавски епистолар" у издању Савеза.

Искрене честитке заступљеним ауторима.
Организациони одбор.