Резултати конкурса "Луча микрокозма" 2021

Објављено: 
05.05.2021

Списак аутора чији ће радови бити зауступљени у зборнику "Луча микрокозма" у издању Савеза. 
Искрене честитке заступљеним ауторима.

Организациони одбор.