Октобарски дани солидарности са старијим особама

Објављено: 
10.10.2018

09.10.2018. год. песници СКОР-а  дали су свој допринос у обележавању Дeвeтих Oктoбaрских дaна сoлидaрнoсти сa стaриjим људимa, у Клубу зa днeвни бoрaвaк у Стaрoj Пaзoви у oргaнизaциjи Цeнтрa зa сoциjaлни рaд.   

 

Вишe o књижeвнoj вeчeри  Фoтo      Видeo