КОНКУРС за учешће у антологији савремених стваралаца СКОР-а под називом „Сазвежђа 15-16”

Објављено: 
09.06.2017

КОНКУРС ВАЖИ САМО ЗА ЧЛАНОВЕ И ПРИЈАТЕЉЕ СКОР!

УСЛОВИ КОНКУРСА:

- Сви чланови и пријатељи Савеза имају могућност да се књижевној јавности представе са мало више података, него што су до сада имали прилику у претходним зборницима.

- Послати детаљнију биографију, онако како сами желите да се представите јавности, без ограничења о дужини.

- Послати до пет песме у три примерка, дужине од 12 до 24 реда, или 60 афоризама, или двадесет хаику песама (тако да радови са биографијом не прелазе 3 странице Б5 формата), или прозни рад (или више краћих) који по дужини заједно са биографијом не прелази 5 страница Б5 формата), фонт 12. Аутор може послати и комбиновано стваралаштво.

- Тема: слободна

- Послате радове потписати именом и презименом – без шифре. Навести тачну адресу становања, контакт телефон, електронска адреса и назив сајта (уколико имате). Контакт подаци неће бити објављивани у зборнику.

- Радове послати на српском језику, ћириличном писму. Уколико шаљете радове створене на другом језику, уз оригинал послати и превод на српском језику, ћириличном писму.

- Радови се не враћају, а за објављене радове се не исплаћује хонорар.

- Обавезна је биографија аутора која треба да садржи следеће податке:

· Име и презиме (надимак и псеудоним уколико га имате - после имена и презимена)

· Годину, место и општина рођења

· Чланство у клубовима/удружењима/савезима (навести називе)

· Објављена књижевна дела (врста, назив, година и место издања, назив издавача)

· Награде и признања, врста, (не захвалнице, похвале и дипломе за учешће на разним конкурсима и манифестацијама) година и ко је доделио

· Друге податке од значаја за ваше стваралаштво.

- Обавезно послати новију фотографију (анфас) у већој резолуцији (минимум као за пасош). Фотографија се не враћа!

- Предвиђена је обавезна котизација од 700 динара. Један аутор може бити заступљен највише са 3 странице у зборнику – за поезију, афоризме, хаику поезију, односно највише 5 страница – за прозу.

- Песме слати на адресу: Савез књижевника у отаџбини и расејању, Гаврила Принципа 53, 21410 Футог, Србија, са назнаком „за конкурс Сазвежђа 15-16“, или електронском поштом на адресу: nsskor@gmail.com.

- Уколико шаљете радове електронским путем, довољно је послати у једном примерку. Радове слати у Word 97-2003, Times New Roman, фонт 12, на ћирилици, а слике у JPG формату.

- Конкурс траје до 1. јула 2017.године.

- Право учешћа имају сви активни (уплаћена чланарина за текућу годину) чланови и пријатељи Савеза.

- Сви који до 1. јула 2017.године буду примљени у чланство Савеза, имају право да учествују равноправно на конкурсу.

- Лексикон ће бити штампан у формату Б5, у тиражу од онолико примерака колико има учесника (а минимум 100) плус 100 (или 200), регистрован у Народној библиотеци Србије, ципован у Матици српској и као такав бесплатно достављен свим значајним културним институцијама.

- Ствараоци ће бити представљени азбучним редом, по презимену, са фотографијом, биографијом и ауторским радом.

- За све потребне информације контакт телефон је 060/555 73 13.

Напомена: Ауторски радови биће објављени без интервенција (нарочито биографски подаци), тако да Вас молимо да пажљиво прочитате текст који нам шаљете, јер ми не можемо знати тачност Ваших података, као ни текст Вашег дела.

Уплату учешћа можете извршити готовином или на наш рачун:

Савез књижевника у отаџбини и расејању, Гаврила Принципа 53, 21410 Футог, рачун код АИК банке број: 105-815063-16.

У Новом Саду

21. април 2017.године председник Савеза

Милош Иветић