Конкурс за председника и заменика председника СКОР-а

Објављено: 
21.02.2022

Поштовани чланови,

На основу члана 29., а у вези са чланом 26.  став 1.  тачка 6. Статута Савеза књижевника у отаџбини и расејању и на основу Одлуке Председништва Савеза књижевника у отаџбини и расејању, донете на седници одржаној дана, 17.02.2022. године

РАСПИСУЈЕ СЕ

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР

 

  1. Председника Савеза књижевника у отаџбини и расејању на мандатни период од 5 година;
  2.  Замени председника Савеза књижевника у отаџбини и расејању на мандатни период од 5 година.

Више о условима конкураса можете прочитати у приложеној датотеци.