Анкета за босанско-херцеговачке родове

Објављено: 
18.12.2018

Молимо Вас да уколико се анкета односи на Вас што тачније одговорите на питања. Такође, уколико познајете људе који потичу са наведених подручја да им проследите линк анкете, или уколико су вам познати сви подаци о њима поново урадите анкету са њиховим подацима.

Унапред се заваљујемо на сарадњи!

Милош Иветић

Анкету можете погледати и попунити ОВДЕ