Isusovka

Sanja Obradović
:
Isusovka

Izdavač: Banatski kulturni centar, Novo Miloševo

Godina: 2021

Urednik: Radovan Vlahović

Recenzenti: Mrs Milan Poučki

                   Jovan Velјin Mokrinski

                   Mr Nera Legic Rikić

Ilustracije

i korica: Sanja Obradović

Lektura: Mrs Milana Poučki

Dizajn: Senka Vlahović

ISBN: 978-86-6029-495-3

„Sad ne znam da li sam čovek koji je sanjao da je leptir, ili leptir koji sanja da je čovek“

                                                                                                                               Čuang Ce

 

     Isusovka, ogolјena i razapeta pred očima čitaoca nudi fragmente svoga bivstva. Na čitaocu je da odabere favorite i smesti ih u riznicu svoje spoznaje.

  

     Isusovka, autorke Sanje Obradović, predstavlјa zbirku prozno-poetskih i poetskih izraza, koji se nižu kao kadrovi na filmskoj traci. Pisani u stilu modernizma, donose autorkin filozofski pogled na svet izvan i unutar nje same. Kadriranje je izazvano određenim emocionalnim impulsima, koji su pobudili želјu da se određene situacije ili likovi predstave kroz  stihove. Dirigovani čvrstom palicom Druga Režisera i senzibilitetom i empatičnošću Sanje Obradović, pred nama se nalaze stihovi iz koji provejava lajtmotiv - lјubav. Kao što je Isus trpeo bol  radi čovečanstva, tako i Isusovka trpi bol kao iskušenje lјubavi, a „volimo toliko koliko smo sposobni trpeti za onog kojeg volimo“.

D.M.

Druže Režiseru,

Zamišlјenost i zapitanost Sanje Obradović na meti je stalnih udara realnog i čudesnog koji ispunjavaju vrt u kome egzistira . i kao pisac i kao čovek. Naime, ova talentovana autorka Isusovke kroz svoju knjigu – čije je žanrovsko određenje nezavidno i gotovo nemoguće potpuno precizno odrediti – objasnićemo i zbog čega, preko svesti do nadsvesti, nekad manje nekad više, osvešćuje slojeve kolektivnih arhetipova koji su duboko utisnuti u svakog pojedinca, a koji podstaknuti ličnim iskustvom i doživlјajem izranjaju na površinu naše ličnosti.

Mrs Milana Poučki

 

Ova knjiga je veoma teška za prosečnog čitaoca. Mislim da je za njega pisana, ali bez obaveze potpunog razumevanja. To je eksplozija jednog života i iskustva, kao refleksija na spolјašnji objektivni i unutrašnji subjektivni život i iskustvo.

Jovan Velјin Mokrinski

 

Ovo je lirska proza koja odiše poetičnošću izraza. Kao da su stihovi pretočeni u rečenice kako bi „više stalo“, kako bi se „razvukla“ sažetost izraza i time doprinelo jačem i dužem utisku onoga što pisac želi da kaže.

Mr Nera Legac Rikić

 – Istina nekad veoma zaboli, sad život živim i nema boli, utočište tu je u porodici mojoj, svako radost živi u duši svojoj, od danas do sutra uživam trenutak, volim jutro i terasni kutak, koračam kroz život puna lјubavi, a prošlost može da se zaboravi.

– Isusovko u kamenu ostala, samo piši, pisaću i ja tebi, čežnja nas deli, čežnji se i veseli, mati si detinjoj sreći, porasli su i biće sve veći. Budi i ti svoja.

 – Svoja sam i pisaću ti, kad god uzmognem vremena.

 Arhiv mumija babine teke.

***

Druže Režiseru,

Nit živeti, niti proživlјavat, dokle li ću žive kosti sanjat? Sa sve očma ko kukuruz stoje, il’ vekove il’ godine broje, pa seckaju gde i kako hoće, dok se misli ispuste uz: ko će?

 

Telo izvi, prepustom se slaže,

oko mene niti secka i razlaže,

ko zvezdice svukud da posipa

štapićima sjajne niti s kipa.

Šta da bude, nije mi sad stega.

Seče zavoj kao britka sablјa,

bez oružja kao kosom grablјa,

svud sa tobom, nek se rodi, raste,

dok još nisu odletele laste.

Prhni, ptico, dok prstima pucka

kao uča što po klupi lupka,

pa se njiše na nogar’ma sedi,

malo kibic, a malo i gledi.

Biologom da pouči malo,

nekom slovo, a nekom upalo,

kao koska u grlo se zabi,

što baš meni, zar da dušu slabi?

Ne slabi je, mumijo, meni više,

jedva plućima malo da izdišem,

nemoj više da mi trnu zubi,

nit zagrizi obrazom da bole.

Svi smo, tu smo, neka se sad vole,

da u paru ne ostanu sami,

mit po listu, mit po beloj tami

da gumicom boli svima briše

jednom crta, drugom slova piše.

 

Sanja Obradović je rođena 16. Februara 1968.godine u selu Laćarak. Prvu knjigu, zbirku pesma Žena, objavila je u izdanju Banatskog kulturnog centra iz Novog Miloševa 2017.godine.

Član je SKOR-a od 2017.godine i državlјanin Pesničke republike Banatskog kulturnog centra od 2016.godine.

Zastuplјena je u više zbornika. Ovo je njena druga knjiga. Živi i radi u Sremskoj Kamenici.